List of Students in Mechanical (Automobile) Engineering Department

Sl. No

Name

Roll No.

1

SAHIL HUSSAIN

AU/001

2

RONIT PRADHAN

AU/002

3

ISHANKU BARUAH

AU/003

4

RAJIB CHOUDHURY

AU/004

5

DEBOJEET CHETIA

AU/005

6

SAGNIK DEB

AU/006

7

DHIRAJ DEKA

AU/007

8

JOSEPH UZ ZAMAN

AU/008

9

ARMAN KHAN

AU/009

10

MUSTAFA MIRZAN HUSSAIN

AU/010

11

MAJIBAR RAHMAN

AU/011

12

MANABENDRA KASHYAP

AU/012

13

JUNAID AHMED BARBHUIYA

AU/013

14

MD. ZEESHAN ALI

AU/014

15

MD. SAYED RAHMAN

AU/015

16

SAMEER MORAN

AU/016

17

JEET KUMAR GAUTAM

AU/017

18

JITU DAS

AU/018

19

JINTU DEKA

AU/019

20

TERRAIN DEKA MORAH

AU/020

21

LAKSHYA JYOTI GOGOI

AU/021

22

UTPAL KUMAR DEKA

AU/023

23

MADHURJYA BORA

AU/024

24

NILOTPAL DAS

AU/025

25

NIRUPAM GOGOI

AU/026

26

PRIYAMJYOTI BORA

AU/027

27

HIRAK RAJBONGSHI

AU/028

28

BHARGAV KURMI

AU/030

29

PRANAB JYOTI BASUMATARI

AU/031

30

ROHIT KR BIKAMIYA DEORI

AU/033

31

DEBASISH BASUMATARY

AU/034

32

MOHENDRA MILI

AU/035

33

KAPIL KUMAR BASUMATARY

AU/036

34

KAMAL BAISHYA

AU/037

35

BABU DAS

AU/038

36

PINKU DAS

AU/039

37

PARTHA PROTIM DAS

AU/040

38

ANUPAM SUKLABAIDYA

AU/041

39

AFFAN KHAN

AU/042

40

SARCHEHON SINGNAR

AU/043

41

SARKLIM RONGCHEHON

AU/044

42

BASAPI ENGTIPI

AU/045

43

BHASKAR JYOTI KUMAR

AU/046

44

DIPANKAR KALITA

AU/047

45

DANJIT AKHTAR ROHMAN

AU/048

46

RUPAK JYOTI BORAH

AU/050

47

RAKIBUL ISLAM

AU/051

48

DEEP JYOTI KALITA

AU/052

49

PRANJAL TALUKDAR

AU/053

50

HIBJUR HUSSAIN CHOUDHURY

AU/054

51

ALAUDDIN AHMED

AU/055

52

NEKIBUDDIN AHMED

AU/056

53

MANORANJAN BHARALI

AU/058

54

SOURAV JYOTI SAIKIA

AU/060

55

RUPAM SAIKIA

AU/061

56

PARTHA PRATIM SARANIA

AU/062

57

RAHUL CHAUHAN

AU/063